Politica de confidențalitate

Happy Rome Tours

Tipurile de date colectate

Dintre tipurile de date cu caracter personal pe care această aplicație le colectează, prin ele însele sau prin terțe părți, există: cookie-uri, date de utilizare, prenume și adresa de e-mail.

Detalii complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele personale pot fi furnizate gratuit de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat atunci când se utilizează această aplicație.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii și nerealizarea acestor date poate face imposibilă ca această aplicație să furnizeze serviciile sale. În cazurile în care această aplicație specifică faptul că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Utilizatorii care nu s-au confruntat cu datele personale obligatorii sunt bineveniți să contacteze proprietarul.
Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către această aplicație sau de către proprietarii serviciilor terță parte utilizate de această aplicație are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document și în politica cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru datele personale ale unor terțe părți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă că au acordul terțului de a furniza datele către proprietar.

Modul și locul de procesare a datelor

Metode de procesare

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se face folosind calculatoare și / sau instrumente IT activate, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în anumite cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei aplicații (administrație, vânzări, marketing, administrație juridică, sistem) sau părți externe (cum ar fi terțe părți, furnizori de servicii tehnice, furnizori de servicii de găzduire, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

Metode de procesare


Proprietarul poate procesa date personale referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu unele legislații, proprietarului i se poate permite să proceseze date cu caracter personal până când utilizatorul se opune unei astfel de procesări („opt-out”), fără a trebui să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare din următoarele legi juridice. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;

 • furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;

 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă titularul;

 • procesarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității publice învestite cu titularul;

 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de o terță parte.
  În orice caz, Proprietarul va contribui cu ușurință la clarificarea temeiului juridic specific aplicabil prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.
Locul

Datele sunt prelucrate în birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în procesare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau la orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

În cazul în care are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante din acest document sau prin întrebări adresate de proprietar utilizând informațiile furnizate în cont

The Data is processed at the Owner’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located.

Depending on the User’s location, data transfers may involve transferring the User’s Data to a country other than their own. To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the section containing details about the processing of Personal Data.

Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with the Owner using the information provided in the contact section.

Timp de retenție

Datele personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât sunt cerute de scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la încheierea integrală a acestui contract.

 • Datele personale colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice privind interesele legitime urmărite de către Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.


Proprietarului i se poate permite să păstreze datele personale pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru a face acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile procesării

Datele privind utilizatorul sunt colectate pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: remarketing și vizarea comportamentală, Google Analytics, publicitate, gestionarea plăților, afișarea conținutului de pe platforme externe, cartografierea căderii și înregistrarea sesiunilor; Utilizarea, gestionarea etichetelor și interacțiunea cu platformele live chat.

Utilizatorii pot găsi mai multe informații detaliate despre astfel de scopuri de prelucrare și despre datele personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Acest tip de serviciu permite ca datele de utilizator să fie utilizate în scopuri de comunicare publicitare afișate sub formă de bannere și alte anunțuri în această aplicație, posibil bazate pe interesele utilizatorilor.
Acest lucru nu înseamnă că toate datele personale sunt utilizate în acest scop. Informațiile și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos.
Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza cookie-uri pentru a identifica utilizatorii sau pot folosi tehnica de retargetare comportamentală, adică afișarea de anunțuri adaptate intereselor și comportamentului utilizatorului, inclusiv cele detectate în afara acestei aplicații. Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați politicile de confidențialitate ale serviciilor relevante.

Managerul publicitar Google (Google Inc.)


Managerul publicitar Google este un serviciu de publicitate oferit de Google LLC, care permite proprietarului să ruleze campanii publicitare împreună cu rețele de publicitate externe pe care Proprietarul, cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest document, nu are nicio legătură directă cu acesta. Pentru a renunța la urmărirea de către diferite rețele de publicitate, Utilizatorii pot folosi opțiunile Youronline. Pentru a înțelege utilizarea datelor de către Google, consultați politica partenerilor Google.
Acest serviciu folosește cookie-ul „DoubleClick”, care urmărește utilizarea acestei aplicații și a comportamentului utilizatorului în ceea ce privește anunțurile, produsele și serviciile oferite. Utilizatorii pot decide să dezactiveze toate cookie-urile DoubleClick făcând clic pe: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=ro.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Formular de contact (această aplicație)


Completând formularul de contact cu datele lor, utilizatorul autorizează această aplicație să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, citate sau orice alt tip de solicitare, indicată în antetul formularului.

Datele personale colectate: adresa de e-mail și prenumele.

Listă de corespondență sau buletin informativ (această cerere)


Prin înregistrarea pe lista de discuții sau în buletinul informativ, adresa de e-mail a utilizatorului va fi adăugată la lista de contacte a celor care pot primi mesaje e-mail care conțin informații de natură comercială sau promoțională referitoare la această aplicație. Adresa dvs. de e-mail poate fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înscrierii la această aplicație sau după efectuarea unei achiziții.

Datele personale colectate: adresa de e-mail și prenumele.

Serviciile de procesare a plăților permit acestei aplicații să proceseze plățile prin card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace. Pentru a asigura o mai mare securitate, această aplicație împarte numai informațiile necesare pentru a executa tranzacția cu intermediarii financiari care manipulează tranzacția.
Unele dintre aceste servicii pot, de asemenea, să permită trimiterea de mesaje trimise către utilizator, cum ar fi e-mailurile care conțin facturi sau notificări privind plata.

PayPal (PayPal Inc.)


PayPal este un serviciu de plată furnizat de PayPal Inc., care permite utilizatorilor să efectueze plăți online.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Stripe (Stripe Inc)
Stripe este un serviciu de plată furnizat de Stripe Inc.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate.

Acest tip de serviciu permite utilizatorilor să interacționeze cu platforme de chat live ale terților direct din paginile acestei aplicații, pentru a ne contacta și pentru a fi contactați de acest serviciu de asistență pentru aplicații.
Dacă unul dintre aceste servicii este instalat, acesta poate colecta date de navigare și utilizare în paginile în care este instalat, chiar dacă utilizatorii nu utilizează în mod activ serviciul. În plus, pot fi înregistrate conversații live chat.

LiveChat Widget (LiveChat, Inc.)


LiveChat Widget este un serviciu de interacțiune cu LiveChat live chat oferit de LiveChat, Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate.

Acest tip de serviciu îi ajută pe proprietar să gestioneze în mod centralizat etichetele sau scripturile necesare pentru această aplicație.
Acest lucru duce la transmiterea datelor utilizatorilor prin intermediul acestor servicii, ceea ce poate duce la păstrarea acestor date.

Segment (Segment Inc)


Segment este un serviciu de gestionare a etichetelor furnizat de Segment.io, Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate. Privacy Participant Shield.

Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și poate fi folosit pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Urmărirea conversiilor AdEspresso (Creative Web Srl)


Urmărirea conversiilor prin AdEspresso este un serviciu de analiză furnizat de Creative Web Srl care conectează datele din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiunile efectuate asupra acestei aplicații.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Italia – Politica de confidențialitate.

Rețeaua de display pentru Google Analytics (Google Inc.)


Google Analytics privind această aplicație ar putea utiliza publicitatea bazată pe categorii de interese Google, date și informații privind publicul terță parte din cookie-ul DoubleClick, pentru a extinde datele de analiză cu datele privind datele demografice, de interese și de anunțuri.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate – opt.

Google Analytics cu IP anonimat (Google Inc.)


Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei aplicații, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și pentru a le distribui altor servicii Google.
Google poate utiliza datele colectate pentru contextualizarea și personalizarea anunțurilor din propria rețea de publicitate.
Această integrare a serviciului Google Analytics anonimă adresa dvs. IP. Funcționează prin scurtarea adreselor IP ale utilizatorilor în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă va fi trimisă la un server Google și redusă în SUA.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate – opt.

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei aplicații și să interacționați cu acestea.
Acest tip de serviciu ar putea colecta încă date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar dacă utilizatorii nu îl utilizează.

Widgetul Google Maps (Google Inc.)


Hărți Google este un serviciu de vizualizare a hărților furnizat de Google Inc. care permite ca această aplicație să includă conținut de acest tip pe paginile sale.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate.

Serviciile de cartografiere a căldurii sunt utilizate pentru a afișa zonele unei pagini în care utilizatorii utilizează cel mai frecvent mouse-ul sau faceți clic. Aceasta arată unde sunt punctele de interes. Aceste servicii permit monitorizarea și analizarea traficului web și urmărirea comportamentului utilizatorului.
Unele dintre aceste servicii pot să înregistreze sesiunile și să le pună la dispoziție pentru o redare vizuală ulterioară.

Hotjar Heat Maps & Înregistrări (Hotjar Ltd.)


Hotjar este un serviciu de înregistrare a sesiunilor și de cartografiere a căldurii furnizat de Hotjar Ltd.
Hotjar onorează anteturile generice „Do not Track”. Aceasta înseamnă că browserul își poate spune scriptul să nu colecteze niciunul dintre datele utilizatorului. Aceasta este o setare disponibilă în toate browserele importante. Găsiți aici informații despre opțiunea de dezactivare a Hotjar.

Datele personale colectate: cookie-uri, date de utilizare și diferite tipuri de date, conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: Malta – Politica de confidențialitate – Opriți-vă.

Acest tip de serviciu permite acestei aplicații și partenerilor săi să informeze, să optimizeze și să servească publicitatea pe baza utilizării trecute a acestei aplicații de către utilizator.
Această activitate se realizează prin urmărirea datelor de utilizare și prin utilizarea modulelor cookie, informații care sunt transferate partenerilor care gestionează activitatea de remarketing și de direcționare comportamentală.
În plus față de orice opțiune de renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, utilizatorul poate renunța la utilizarea serviciilor cookie ale unor terțe părți accesând pagina de renunțare la Inițiativă de publicitate în rețea.

Remarketingul AdWords (Google Inc.)


Remarketingul AdWords este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament furnizat de Google Inc. care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate Adwords și cookie-ul Doubleclick.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate – opt.

Remarketingul Facebook (Facebook, Inc.)


Remarketingul Facebook este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate – opt.

Remarketingul prin Google Analytics pentru publicitate grafică (Google Inc.)


Google Analytics pentru publicitate grafică este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament furnizat de Google Inc. care conectează activitatea de urmărire efectuată de Google Analytics și cookie-urile sale cu rețeaua de publicitate Adwords și cookie-ul Doubleclick.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate – opt.

Extensia pentru publicul Google Manager de anunțuri (Google Inc.)
Extensia pentru publicul Google Manager de anunțuri este un serviciu de direcționare în funcție de remarketing și de comportament furnizat de Google LLC care urmărește vizitatorii acestei aplicații și permite partenerilor de publicitate selectați să afișeze anunțuri direcționate pe web către ele.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate – opt. Privacy Participant Shield.

Facebook Public Audience (Facebook, Inc.)


Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Facebook, Inc. care conectează activitatea acestei aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

Datele personale colectate: cookie-urile și adresa de e-mail.

Locul de procesare: US – Politica de confidențialitate – opt.

Informații suplimentare despre datele personale

Datele personale colectate sunt folosite pentru a oferi utilizatorului servicii sau pentru a vinde bunuri, inclusiv plata și eventuala livrare.
Datele personale colectate pentru completarea plății pot include cardul de credit, contul bancar utilizat pentru transfer sau orice alte modalități de plată preconizate. Tipul de date colectate de această aplicație depinde de sistemul de plăți utilizat.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi privind datele prelucrate de proprietar.

În particular, Utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 • Retrageți consimțământul dvs. în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care au dat anterior consimțământul lor pentru prelucrarea datelor lor personale.

 • Obiectul procesării datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune procesării datelor lor în cazul în care prelucrarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.

 • Accesați datele acestora. Utilizatorii au dreptul să învețe dacă datele sunt procesate de către proprietar, să obțină divulgarea anumitor aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a datelor în curs de procesare.

 • Verificați și căutați rectificarea. Utilizatorii au dreptul să verifice corectitudinea datelor lor și să le solicite actualizarea sau corectarea acestora.
  Restricționați prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va procesa datele în alte scopuri decât să le stocheze.

 • Datele lor personale au fost șterse sau eliminate altfel. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea datelor lor de la proprietar.

 • Primiți datele și transferați-le unui alt controlor. Utilizatorii au dreptul să primească datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în mașină și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transmită altui controlor fără nici o piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și ca prelucrarea să se facă pe baza consimțământului utilizatorului, pe baza unui contract pe care Utilizatorul face parte din obligațiile precontractuale ale acestuia sau pe baza acestora.

 • Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării


În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități publice învestite cu titularul sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot să se opună acestei prelucrări oferind un motiv legat de situația lor particulară să justifice obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, în cazul în care datele lor cu caracter personal vor fi procesate în scopuri de marketing direct, aceștia pot face obiectul unei astfel de procesări în orice moment fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează date personale în scopuri de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile relevante din acest document.

Cum să exerciți aceste drepturi


Orice solicitare de exercitare a drepturilor de utilizator poate fi direcționată către proprietar prin intermediul detaliilor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Politica cookie

Această aplicație utilizează cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru o notificare detaliată privind cookie-urile, utilizatorul poate consulta Politica de cookie-uri.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală


Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații sau a serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului


Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Logare sistem și întreținere


Pentru scopuri de operare și întreținere, această aplicație și orice servicii ale unor terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această aplicație (jurnale de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică


Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate de la proprietar în orice moment. Consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Modul în care sunt tratate cererile „Nu urmăriți”


Această aplicație nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terță parte pe care le utilizează onorează solicitările „Nu urmăriți”, citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări la această politică de confidențialitate


Proprietarul își rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei aplicații și / sau – în măsura posibilului din punct de vedere tehnic și legal – trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția Proprietarului. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Date personale (sau date)


Orice informație care, direct sau indirect, sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Datele de utilizare


Informațiile colectate automat prin intermediul acestei aplicații (sau serviciilor terță parte utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, detaliile diferitelor perioade ale vizitelor (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul aplicației) și detaliile despre calea urmată în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator


Persoana care utilizează această aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu subiectul datelor.

Subiectul datelor


Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Supervizor de date)


Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date personale în numele controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau deținător)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestei aplicații.

Aceasta aplicație


Modalitățile prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorului.

Serviciu


Serviciul furnizat de această aplicație este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

Cookies


O bucată mică de date stocată în dispozitivul utilizatorului.

Informații legale


Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă numai la această aplicație, dacă nu este stipulat altfel în acest document.